Phone: +46 (0)46-184800

Translation


Laser Miron – NYHET från VANAD

CNC skärmaskinen Vanad Miron Laser är en högpresterande kompaktmaskin som trots sin enkla konstruktion och liten dimension klarar av att bearbeta större plåtar. Laser Miron är utrustad med fiberlaser som effektivt skär metalliska och icke-metalliska material, såsom klingerit, mirelon, polyetylenskum, kartong, kork, plåt, mässing, brons, wellpapp och koppar.

Laser Miron tillåter laserskärning med tryckluft, som inte bara kraftigt reducerar skärkostnaden, den skapar också ytterligare fördelar vid skärning i aluminium, rostfritt och konstruktionsstål.

 

Slitdelar plasma/ Consumable plasma

SPT Plasmateknik erbjuder ett komplett sortiment av slitdelar till många på marknaden förekommande plasmasystem. Bland annat har vi originaldelar till Thermal Dynamics, Kjellberg och Hypertherm. Kontakta oss för mer information.

SPT Plasmateknik offers a complete range of consumable parts to many plasma systems. Among other we have original parts for Thermal Dynamics, Kjellberg and Hypertherm. Contact us for more information.

Arbetsmiljö/ Work environment

Till alla mekaniserade skärsystem vi offererar erbjuder vi även filterutsug. Donaldson Torit® DCE® DFPRO stoftavskiljare används för att avskilja damm och rök och har framtagits särskilt till olika användningsområden som t.ex. plasma-, syrgas/acetylen- och laserskärning. DFPRO har ovala filter vilket gör att damm- och rökfiltreringen blir effektivare, kompaktare och mer kostnadseffektiv. DFPRO kommer i flera utföranden: alltifrån små 3-patroner till en 16-patroner.

To all mechanized cutting systems we also offer filter extraction. The Donaldson Torit® DCE® DFPRO dust separator is used to separate dust and smoke and has been developed specifically for various applications such as Plasma, oxygen / acetylene and laser cutting. DFPRO has oval filters, which makes dust and smoke filtration more efficient, compact and more cost effective. DFPRO comes in several designs: from small 3 cartridges to 16 cartridges.

DFPRO_Oval_filter_SE_313x177_EMEA

Med skräddarsydda ovalformade patronfilter för man bättre luftflödeskarakteristik
With customized oval shaped cartridge filters for better airflow characteristics

När DFPRO ovalformade filter används tillsammans med våra moderna nanofiltermedia fångas dammet upp på filterytan vilket ger lågt tryckfall och lång livslängd. Med ovalformade patroner kan man hantera upptill 25 % mer luftflöde än med traditionella runda filter utan att slitaget på patronen ökas.

When DFPRO oval shaped filters are used in conjunction with our modern nanofilter media, the dust is caught on the filter surface, resulting in low pressure drop and long service life. With oval shaped cartridges, you can handle up to 25% more airflow than with traditional round filters without increasing the wear on the cartridge.

Funktioner och fördelar med DFPRO-patronstoftavskiljare/Features and benefits DFPRO-cartridge dust collector

  • Gnistfälla med lågt tryckfall/Spark trap with low pressure drop
  • Ett fullt integrerat system med regler ventil, flera olika fläktar, rensningsmekanism och Torit-kontrollpanel/ A fully integrated system with control valve, several different fans, cleaning mechanism and Torit control panel
  • Inga extra ledningar mellan enhet och fläkt/No extra wiring between device and fan
  • Går att installera i ett hörn/Can be installed in a corner
  • Enkel dammhantering/Easy dust handling
  • Går att installera utomhus/Can be installed outdoors