Phone: +46 (0)46-184800

Translation


Laser Miron – NYHET från VANAD

CNC skärmaskinen Vanad Miron Laser är en högpresterande kompaktmaskin som trots sin enkla konstruktion och liten dimension klarar av att bearbeta större plåtar. Laser Miron är utrustad med fiberlaser som effektivt skär metalliska och icke-metalliska material, såsom klingerit, mirelon, polyetylenskum, kartong, kork, plåt, mässing, brons, wellpapp och koppar.

Laser Miron tillåter laserskärning med tryckluft, som inte bara kraftigt reducerar skärkostnaden, den skapar också ytterligare fördelar vid skärning i aluminium, rostfritt och konstruktionsstål.

Nya plasma system.

UniFire 25C och UniFire 30 har ersatts med nya UniFire 26C och UniFire 31PFC.

Slitdelar plasma

SPT Plasmateknik AB erbjuder ett komplett sortiment av slitdelar till många på marknaden förekommande plasmasystem. Bland annat har vi originaldelar till Hypertherm och Kjellberg. Kontakta oss för mer information.

Arbetsmiljö

Till alla mekaniserade skärsystem vi offererar erbjuder vi även filterutsug. Donaldson Torit® DCE® DFPRO stoftavskiljare används för att avskilja damm och rök och har framtagits särskilt till olika användningsområden som t.ex. plasma-, syrgas/acetylen- och laserskärning. DFPRO har ovala filter vilket gör att damm- och rökfiltreringen blir effektivare, kompaktare och mer kostnadseffektiv. DFPRO kommer i flera utföranden: alltifrån små 3-patroner till en 16-patroner.

DFPRO_Oval_filter_SE_313x177_EMEA

Med skräddarsydda ovalformade patronfilter för man bättre luftflödeskarakteristik

När DFPRO ovalformade filter används tillsammans med våra moderna nanofiltermedia fångas dammet upp på filterytan vilket ger lågt tryckfall och lång livslängd. Med ovalformade patroner kan man hantera upptill 25 % mer luftflöde än med traditionella runda filter utan att slitaget på patronen ökas.

Funktioner och fördelar med DFPRO-patronstoftavskiljare

  • Gnistfälla med lågt tryckfall
  • Ett fullt integrerat system med regler ventil, flera olika fläktar, rensningsmekanism och Torit-kontrollpanel
  • Inga extra ledningar mellan enhet och fläkt
  • Går att installera i ett hörn
  • Enkel dammhantering
  • Går att installera utomhus